HERKES İÇİN KALİTELİ BİR YAŞAM

Anasayfa | Göstergeler | Yönetişim ve Katılım

İnsanların yaşadıkları çevrenin düzeltilmesinde ne ölçüde katkıda bulundukları katılım olarak nitelendirilmektedir. Genelde insanların çevrelerinden memnun olmadıkları durumda çevrelerini düzeltmeye çaba gösterdikleri söylenmekle birlikte kişinin çevresi ile ilgilenmesi ancak yüksek aidiyet duygusu ile mümkündür. İstanbul’da aidiyet duygusunun göreli olarak pozitif olduğu söylenebilir. Ancak aidiyetin katılım konusu ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle İstanbul’da halkın katılım konusundaki davranışını belirlemek konut alanları planlaması açısından önemlidir. Bu durum özellikle sosyal donatıları yetersiz, suç oranı yüksek toplumlar için daha da önem kazanmaktadır.

Halkın katılımının sadece katılıma istekli olup olmadıkları ile değil aynı zamanda katılım için ortamın oluşup oluşmaması ile de ilgisi vardır. Eğer katılım için sunulan olanaklar çok resmi ise ya da önceki deneyimler negatif etkiler bırakmışsa katılım için çekinceler oluşabilir. Bazen halkın yaşadığı çevrede mutlu olması durumunda da katılım düzeyi az olabilir. Bütün bunlara rağmen pek çok yerleşim çevresinde halkın çevresel problemleri tartıştıkları ve çözüm bulmaya çalıştıkları söylenebilir.